Támogatások - LEADER

DUNAKANYARI VÉDEGYLET ALAPÍTVÁNY

A DUNAKANYARI VÉDEGYLET

ALAPÍTVÁNY ESZKÖZBESZERZÉSE

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-14-8.1.3-17 kódszámú, Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület - Hagyomány őrző, kulturális és civil élet támogatása című felhívás alapján a Dunakanyari Védegylet Alapítvány 1,99 millió forint támogatásba részesült.

 

A támogatás összege: 1,99 millió Forint

A projekt azonosító száma: 975259705

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.07.01

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.11.30

A Támogatás mértéke: 95%

 

A fejlesztés keretében 2627. Zebegény, Jánoshegyi út 12. alatt, működő Dunakanyari Védegylet alapítvány eszközbeszerzése valósult meg, melynek keretében 20 db sörpad garnitúra, 1 db 3*3 méteres-, 3 db 6*3 méteres rendezvény sátor került beszerzésre, valamint marketing tevékenység valósult meg.

 

Jelen projekt célja a pályázó alapítvány tevékenységével és a pályázati kiírással összhangban a Dunakanyar régió turisztikai fejlesztése, mely magába foglalja a kulturális értékek, és helyi termékek, kiemelt minőségű termékek és szolgáltatások népszerűsítését, valamint szemléletformáló programok és információs felületek. Összetett cél egy olyan közösségi együttműködésen alapuló rendszer megalkotása, mely által a helyi lehetőségek és a különböző keresleti célok rendezvényekhez kötve egy platformon jelennek meg, széleskörben, célcsoportok igényeihez és a szolgáltatók lehetőségeihez igazodva népszerűsítve a térség értékeit.

 

A projekt tervei a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület - Helyi fejlesztési stratégiájával összhangban kerültek kidolgozásra. Elsődleges cél a helyi vállalkozások és szolgáltatók fejlesztési lehetőségeinek megteremtése, azok versenyképességének fokozása. A projekt hozzájárul a térségi szintű, foglalkoztatás bővítési célú turizmusfejlesztéshez, és alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztéshez. A helyi szolgáltatók közösségi összefogása, és azok együttműködésének támogatása által a gazdasági pénzforgalom helyben tartása is megvalósul. A fejlődés következtében javuló foglalkoztatási aránynak köszönhetően lassítható a fiatalok elvándorlása.

 

Eredmények, hatások: A projekt által a rendezvények lebonyolításához szükséges eszközpark bővült, ezzel az eddig bérleti költségre költött összegek az alapítványnál maradnak, így a közcélokat szolgáló tevékenységre nagyobb összeg fordítható, valamint a rendezvények színvonala és célcsoportjai is növekednek. A rendezvények közösségfejlesztő hatásain túl fontos szempont az alapítványt támogatók számának emelkedése, valamint az ebből adódó bevétel növekedés, amely a szervezet önfinanszírozási képességét javítja. Az önfinanszírozás képességének javítása pénzügyi és szervezeti függetlenséget is eredményez. Mindezek mellett az egyesület önfinanszírozó tevékenysége egy a helyi közösségek szükségleteire nagyobb figyelmet fordító alternatív turizmusgazdaság kialakításához járul hozzá, melynek kiemelkedő eredménye a munkahelyteremtés.

Honlap készítés